Serveis de traducció

Traducciones Aguaclara treballa amb textos de tot tipus, des de traduccions jurades
fins a traduccions comercials. Altres exemples:

- traduccions literàries
- traduccions científiques
- traduccions médiques
- traduccions financeres
- traduccions tècniques
- documents oficials
- manuals de règim intern
- manuals per a l'usuari
- articles de premsa
- pàgines web
(maquetació inclosa)
- transcripció de textos orals
- subtitulació i doblatge
 
Serveis d'interpretació

Si necessita serveis d'interpretació, consulti la disponibilitat geogràfica dels nostres intèrprets
i les tarifes que s'apliquen a cada llengua.

Traducciones Aguaclara, Editorial Agua Clara, S.L.
c/ Roselló, 55 - 03010 Alacant (Espanya)
Telèfon (34) 965 24 00 64 - Fax (34) 965 25 93 02